روبند

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افروبند پارچه مستطیل شکلی است که پوشاننده چهره زن می باشد.به آن نقاب نیز گفته می شود.از آن به مناسبت در باب صلات و حج نام برده‏ اند.


احکام روبند

[ویرایش]


← روبند در نماز


بنابر قول مشهور، نقاب زدن زن در حال نماز، در صورتى که مانع قرائت نگردد، مکروه است و در صورت مانع شدن از قرائتِ واجب، حرام مى‏ باشد.

← روبند زدن محرم


پوشاندن صورت با روبند براى زن درحال احرام حرام است؛ لیکن اسدال بنابر قول مشهور جایز است.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. مدارک الأحکام ج۳، ص۲۰۷.    
۲. تذکرة الفقهاءج۷، ص۳۰۲.    
۳. تذکرة الفقهاء ج۸، ص۷۷.    
۴. جواهر الکلام ج۱۸، ص۳۸۹- ۳۹۳.    


منبع

[ویرایش]
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۴، ص۱۵۴.    


رده‌های این صفحه : احکام پوشش | حج | فقه | نماز
جعبه ابزار