رود بازفت

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افرود بازفت، به طول ۱۶۲ کیلومتر در ا ستان چهارمحال و بختیاری جریان دارد.


ویژگی‌های رود بازفت

[ویرایش]

از طویل‌ترین و پرآب‌ترین ریزابه‌های قسمت علیای رود کارون است.

موقعیت جغرافیایی رود بازفت

[ویرایش]

این رود از ارتفاعات شمال شرقیِ زردکوه و ارتفاعات شمال غربیِ کوه‌های تاراز سرچشمه می‌گیرد، به طرف جنوب شرقی جریان می‌یابد و پس از گذشتن از دره عمیقی از دهستان بازفت، وارد دهستان میانکوه می‌شود و در کنار ایستگاه آب سنجی مرغک، نزدیک آبادی کَرِسْتانْ، به کارون می‌ریزد.

مساحت رود بازفت

[ویرایش]

مساحت حوضه آبریز آن به ۲۸۵، ۲ کیلومتر مربع می‌رسد.
[۱] ایران، وزارت برنامه و بودجه، طرح جامع توسعه چهارمحال و بختیاری: گزارش نهایی، تهران ۱۳۶۵ ش، ج۱، ص۵۲۶.


فهرست منابع

[ویرایش]

(۱) محمدحسن بن علی اعتمادالسلطنه، مرآة البلدان، چاپ عبدالحسین نوایی و میرهاشم محدث، تهران ۱۳۶۷-۱۳۶۸ ش.
(۲) ایران، وزارت برنامه و بودجه، طرح جامع توسعه چهارمحال و بختیاری: گزارش نهایی، تهران ۱۳۶۵ ش.
(۳) ایران، وزارت جهاد سازندگی، واحد آمار و برنامه ریزی، فرهنگ اقتصادی دهات و مزارع استان چهارمحال و بختیاری، تهران ۱۳۶۳ ش.
(۴) علی‌قلی بن حسینقلی بختیاری، تاریخ بختیاری، تهران ۱۳۶۱ ش.
(۵) عباس جعفری، گیتاشناسی ایران، تهران ۱۳۶۸ ش، ج۱.
(۶) حسینعلی رزم آرا، فرهنگ جغرافیایی ایران (آبادیها)، ج۱۰: استان دهم (اصفهان)، تهران ۱۳۵۵ ش.
(۷) سازمان جغرافیایی کشور، نقشه عملیات مشترک زمینی شهر کرد، تهران ۱۳۵۲ ش.
(۸) سازمان جغرافیایی نیرو‌های مسلح، فرهنگ جغرافیایی آبادی‌های کشور جمهوری اسلامی ایران، ج۷۰: شهرکرد، تهران ۱۳۶۹ ش.
(۹) اصغر کریمی، سفر به دیار بختیاری، تهران ۱۳۶۸ ش.
(۱۰) مرکز آمار ایران، سرشماری اجتماعی - اقتصادی عشایر کوچنده ۱۳۶۶: جمعیت عشایری دهستانها، کل کشور، تهران ۱۳۶۸ ش.
(۱۱) مرکز آمار ایران، سرشماری عمومی نفوس و مسکن مهرماه ۱۳۶۵، فرهنگ آبادی‌های کشور: شهرستان فارسان، تهران ۱۳۶۷ ش.
(۱۲) مرکز آمار ایران، سرشماری عمومی نفوس و مسکن مهرماه ۱۳۶۵، نتایج تفصیلی: شهرستان فارسان، تهران ۱۳۶۷ ش

پانویس

[ویرایش]
 
۱. ایران، وزارت برنامه و بودجه، طرح جامع توسعه چهارمحال و بختیاری: گزارش نهایی، تهران ۱۳۶۵ ش، ج۱، ص۵۲۶.


منابع

[ویرایش]
دانشنامه جهان اسلام، بنیاد دائرة المعارف اسلامی، برگرفته از مقاله «بازفت»، شماره۲۰۲.    


جعبه ابزار