روضاتی (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افروضاتی ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

سیدجلال‌الدین بن مسیح چهارسوقی روضاتی اصفهانی، عالم فاضل و نوه صاحب روضات
سیدحبیب‌اللّه بن هدایت‌اللّه روضاتی موسوی چهارسوقی اصفهانی، عالم فاضل و واعظ کامل، در اصفهان
سیدمحمدباقر روضاتی اصفهانی، از علماء و فضلاء اصفهان
سیداحمد بن محمدباقر روضاتی چهارسوقی اصفهانی، از علما و فقهای معاصر اصفهان و تعلیم یافته مکتب قم
سیداسداللّه بن هدایت‌اللّه روضاتی چهارسوقی اصفهانی، از علما و فضلای اصفهان


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار