روضة الاعلام بمنزلة العربیة من علوم الاسلام (کتاب)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف«روضة الاعلام بمنزلة العربیة من علوم الاسلام» تالیف محمد بن علی بن ازرق حمیری غرناطی (۸۳۱- ۸۹۶ ق) به زبان عربی است. کتاب در سال ۸۷۵ ق با موضوع علوم ادبیات عرب و فضایل آن تالیف شده است.


ساختار

[ویرایش]

کتاب مشتمل بر تمهید، مقدمه محقق، چهار باب و یک خاتمه است. سه باب اول کتاب، در جزء اول، و باب چهارم، در جزء دوم آورده شده است.
مؤلف، در توضیح و شرح مباحث از لطایف و ظرائفی قرآنی، روایات شریف نبوی به نقل از منابع اهل سنت و اشعار عرب فراوان استناد می‌کند.

گزارش محتوا

[ویرایش]

کتاب به شرح و توضیح علوم عربی و تمایز و برتری این علم از سایر علوم اختصاص دارد. مؤلف اعتقاد دارد به دلیل اینکه قرآن کریم و روایات شریف نبوی به زبان عربی است و این دو از منابع بزرگ معارف الهی می‌باشند لذا زبان و علوم عربی نسبت به سایر علوم فضیلت و برتری دارد و تعلیم و یادگیری آن از جمله وظایف مسلمین است.
محقق کتاب سعیده علمی در مقدمه اش بر کتاب، حیات و عصر مؤلف، سبب تالیف کتاب، اساتید، شاگردان و آثار مؤلف را مورد بررسی قرار داده است.
مختصری از مطالب ابواب چهارگانه کتاب به این ترتیب است:
۱- باب اول با مقدمه‌ای درباره مدلول اسم نحو به لحاظ لغوی و اصطلاحی شروع می‌شود. فضلیت و برتری علوم عربی بر سایر علوم در این باب بیان شده است. خاتمه این باب نیز مشتمل بر سه فصل در فضایل علوم عقلی ، فضایل علوم نقلی و فضایل علوم مرکب از عقلی و نقلی است.
[۱] روضة الاعلام بمنزلة العربیة من علوم الاسلام، محمد بن علی بن ازرق حمیری غرناطی ،ج۱، ص۹.

۲- مؤلف در باب دوم کتاب در ضمن دو قاعده و دو مقام به بیان اهمیت و منفعت علم نحو و ضرورت نیاز به آن در میان مسلمانان می‌پردازد.
۳- نویسنده در باب سوم در ضمن دو فصل حکم استنباط و اشتغال به نحو را از دیدگاه شرع مورد بررسی قرار داده است.
۴- در باب چهارم کتاب به نسبت علوم عربی در میان سایر علوم و فواید علوم عربی پرداخته می‌شود. مؤلف پنج فایده را بیان می‌کند و در مورد هر کدام شرح و توضیح می‌دهد. همچنین پیرامون قواعد ادبیات عرب و شیوه به کارگیری آن مطالبی بیان می‌شود.
مؤلف، در خاتمه کتاب پیرامون آداب متعلمین و محصلین علوم عربی و این که متعلم در برخورد با دیگران باید متخلق به چه آدابی باشد در سه بخش مطالبی را ذکر می‌کند.

وضعیت کتاب

[ویرایش]

فهارس آیات، روایات شریفه، ابیات و اشعار، اعلام، کنیه‌ها و لقب‌ها، قبائل و اماکن و کتب، مصادر تحقیق خطی و چاپی و موضوعات و مطالب در انتهای کتاب ذکر شده است. آدرس آیات و روایات، اختلاف نسخ و بخش‌هایی که در برخی نسخ افتاده و یا سفید است و توضیحاتی درباره برخی مطالب و اعلام در پاورقی ذکر شده است.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. روضة الاعلام بمنزلة العربیة من علوم الاسلام، محمد بن علی بن ازرق حمیری غرناطی ،ج۱، ص۹.


منبع

[ویرایش]

نرم افزار تراث ۲، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی (نور).


رده‌های این صفحه : کتاب شناسی
جعبه ابزار