رومی (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افرومی ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

بایزید رومی، شاعر و عارف‌ ترک‌ قرن‌ ۱۰ق‌/۱۶م‌ و مشهور به‌ بایزید خلیفة بن‌ عبدالله‌، بایزید درویش‌ و بایزید ثانی‌
برهان‌الدین هروی شیرازی رومی، برهان الدّین، حیدر بن محمّدبن ابراهیم شیرازی رومی مشهور به صدرِ هروی، متکلّم، مفسّر، ادیب و فقیه حنفی قرن هشتم و نهم
رجب بن احمد قیصری رومی حنفی آمدی، آمِدی، رجب بن احمد قیصری رومی حنفی (د پس از ۱۰۷۸ق/۱۶۶۷م)، دانشمند مشهور اهل سنّت


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار