روم (تجوید)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افروم، از اصطلاحات بکار رفته در علم تجوید بوده و به معنای انداختن دو سوم از حرکت حرف و باقی‌گذاشتن یک سوم دیگر می‌باشد.


تعریف روم

[ویرایش]

به معنای اراده‌کردن و طلب‌نمودن و جستن می‌باشد، و در اصطلاح تجوید، ضعیف‌گردانیدن حرکت است. به عبارت دیگر انداختن دو سوم از حرکت حرف، و باقی‌گذاشتن یک سوم دیگر را «روم» می‌گویند. بنابراین وقف به روم در حکم وصل است. و به همین سبب هنگام وقف به روم، بدون مد خوانده می‌شود.

وقف به روم

[ویرایش]

«روم» یکی از اقسام وقف است. البته این نوع وقف شیوه قاریان کوفه است. اختلاس ضد روم می‌باشد. گفته شده فایده وقف به «روم» آن است که شنونده و اشخاص نابینا که نزدیک قاری باشند می‌توانند حرکت کلمه موقوف علیها را در نتیجه اظهار یک سوم حرکت آن درک نمایند.
«روم» در ضمه و کسره و رفع و جر جایز می‌باشد مانند:
نستعین ـ من قبل ـ علیم ـ من نصیر.
ولی در فتحه و نصب جایز نیست مانند: صادقین ـ قلیلا، گرچه بعضی جایز شمرده‌اند.

منبع

[ویرایش]
سایت اندیشه قم، برگرفته از مقاله «قرائات از دیدگاه روایات»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۶/۲/۶.    جعبه ابزار