رویدشتی (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افرویدشتی ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

بابا علی‌خان گورتانی رویدشتی، درویش بابا علی‌خان قورتانی رویدشتی، عارف سالک در قرن یازدهم هجری
حمیده رویدشتی، حمیده رُویدَشتی، بانوی فاضل و پرهیزکار اصفهانی، آگاه به علم حدیث و رجال در قرن یازدهم
سیدمحمدباقر رویدشتی اصفهانی نائینی، سیّدمحمّدباقر رویدشتی، عالم فاضل و طبیب متقی، و از علمای اصفهان
محمدتقی بن ابوالقاسم کفرانی رویدشتی اصفهانی، از نویسندگان کتب در قرن یازدهم هجری
محمدجعفر بن محمدشفیع رویدشتی اصفهانی، از فضلاء قرن دوازدهم هجری در اصفهان
فخرالدین حیدر بن ابیطالب رویدشتی اصفهانی، شاعر، محدث و ادیب دانشمند عصر سلجوقی در اصفهان


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار