رویش پیاز (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افدر این مقاله به بررسی آیه ۶۱ سوره بقره در مورد رویش پیاز بحث و بررسی می‌کنیم.


خوراکی‌ گیاهی

[ویرایش]

واذ قلتم یـموسی... فادع لنا ربک یخرج لنا مما تنـبت الارض من... و بصلها... «و (نیز به خاطر بیاورید) زمانى را که گفتید: اى موسی هرگز حاضر نیستیم به یک نوع غذا اکتفا کنیم، از خداى خود بخواه که از آنچه از زمین مى روید، از سبزیجات خیار، سیر، عدس، و پیاز براى ما برویاند، موسى گفت: آیا غذاى پست‌تر انتخاب مى‌نمائید (اکنون که چنین است بکوشید از این بیابان) وارد شهرى شوید، زیرا هر چه خواستید در آنجا هست. خداوند (مهر) ذلت و نیاز بر پیشانى آنها زد و مجددا گرفتار غضب پروردگار شدند، چرا که آنها نسبت به آیات الهی کفر مى‌ورزیدند و پیامبران را به ناحق مى‌کشتند، اینها به خاطر آن بود که گناهکار و سرکش و متجاوز بودند».

← تمنای غذاهای رنگارنگ


به دنبال شرح مواهب فراوانی که خداوند به بنی‌اسرائیل ارزانی داشت در آیه مورد بحث، چگونگی کفران و ناسپاسی آنها را در برابر این نعمت‌های بزرگ منعکس می‌کند و نشان می‌دهد که آنها چگونه مردم لجوجی بوده‌اند که شاید در تمام تاریخ دیده نشده است، افرادی این همه مورد لطف خدا قرار گیرند ولی در مقابل تا این حد ناسپاسی و عصیان کنند.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. بقره/سوره۲، آیه۶۱.    
۲. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج۱، ص۲۷۶.    


منبع

[ویرایش]

مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۷، ص۲۴۷، برگرفته از مقاله «رویش پیاز».    


رده‌های این صفحه : پیاز | موضوعات قرآنی
جعبه ابزار