ریاض الأبرار فی مناقب الأئمة الأطهار (کتاب)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افریاض الابرار فی مناقب الائمه الاطهار نوشته سید نعمت الله جزائری (م ۱۱۱۲) است. ظاهرا قسمت مربوط به امیرالمؤمنین از این مجموعه موجود نیست و سه جلد فعلی به ترتیب در باره حضرت زهرا و حسنین علیهما السلام، امام چهارم تا یازدهم و جلد سوم اختصاص به امام عصر دارد.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

با توجه به گرایش حدیثی مؤلف، کتاب شکل حدیثی به خود گرفته و با استفاده از منابع مختلف، روایات فراوانی در باره زندگی و مناقب ائمه نقل کرده است.
منبع نقل روایات در این کتاب، آثار کهن و متاخر شیعه است هر چند غالب ارجاعات در پاورقی‌ها که توسط ناشر استخراج شده به منابع یاد شده در متن نیست. توجه مؤلف در بیشتر موارد به آثار شیعه بوده ولی گاه روایاتی هم از منابع یا محدثان اهل سنت نقل می‌کند.
جزائری در مواردی از کتاب به اظهار نظر نیز پرادخته و یا توضیحاتی در خصوص اخبار و گزارش‌ها بیان کرده است.

منبع

[ویرایش]

کتابخانه مهدویت،مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی.جعبه ابزار