زاهد (حدیث)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افزاهد، از اصطلاحات بکار رفته در علم حدیث بوده و از الفاظ مدح راوی می‌باشد.


توضیح اصطلاح

[ویرایش]

یکی از الفاظ مدح اصطلاح "زاهد" است و در این که مفید چه مقدار از مدح است کلمات دانشمندان متفاوت است:
۱- دلالت بر مدح معتد به می‌کند در صورتی که از اصحاب امامیه ما صادر شده باشد؛
۲- دلالت بر مدحی دارد که موجب می‌شود حدیث شخص متصف به آن به حدیث حسن ملحق شود؛
۳- شایسته نیست لفظ "زاهد" در کلمات بزرگان بر کسی اطلاق شود که حسن ظاهر نداشته باشد و معایب وی پنهان نباشد؛
۴- مفید مدح تام قریب به وثاقت است؛
۵- دلالت بر وثاقت می‌کند؛
۶- دلالت بر عدالت راوی می‌کند.
[۲] شهید ثانی، زین‌الدین، الرعایة فی علم الدرایه، ص۲۰۴.
[۶] درایة الحدیث، ص۱۱۳.
[۷] علامه نجفی، سیدضیاءالدین، ضیاء الدرایه، ص۴۷.
[۸] نوری، حسین، مستدرک الوسائل، ج۳، ص۷۷۴.
[۹] مامقانی، عبدالله، مستدرکات مقباس الهدایه، ج۶، ص۸۴.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. سبحانی، جعفر، اصول الحدیث و احکامه، ص۱۷۴.    
۲. شهید ثانی، زین‌الدین، الرعایة فی علم الدرایه، ص۲۰۴.
۳. میرداماد، سیدمحمدباقر، الرواشح السماویة فی شرح الاحادیث الامامیه، ص۶۰.    
۴. طریحی، فخرالدین، جامع المقال، ص۲۶.    
۵. اسدی جزایری، عبدالنبی بن سعدالدین، حاوی الاقوال فی معرفة الرجال، ج۱، ص۹۸.    
۶. درایة الحدیث، ص۱۱۳.
۷. علامه نجفی، سیدضیاءالدین، ضیاء الدرایه، ص۴۷.
۸. نوری، حسین، مستدرک الوسائل، ج۳، ص۷۷۴.
۹. مامقانی، عبدالله، مستدرکات مقباس الهدایه، ج۶، ص۸۴.
۱۰. مامقانی، عبدالله، مقباس الهدایه، ج۲، ص۲۴۹-۲۵۰.    
۱۱. صدر، سیدحسین، نهایة الدرایه، ص۳۹۹.    
۱۲. حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۲۰، ص۱۱۴.    


منبع

[ویرایش]

پایگاه مدیریت اطلاعات علوم اسلامی، برگرفته از مقاله «زاهد»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۶/۹/۲۶.    


رده‌های این صفحه : اصطلاحات حدیثی
جعبه ابزار