زبدةالبیان (محمد طبسی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افزبدة البیان فی تفسیر آیات قصص القرآن از شیخ محمد (م ۱۰۹۰ ق) فرزند شیخ محمود طبسی، محقق حکیم متاله از علمای عصر صفوی می‌باشد.


معرفی اجمالی تفسیر

[ویرایش]

تفسیر مورد بحث شامل آیات قصص انبیاء در قرآن است.
مفسر آیاتی که مختص انبیاء سلف می‌باشد از قرآن مجید استخراج نموده و به تفسیر و شرح و بیان آنها پرداخته است.
شـیـخ محمد طبسی کتاب فوق را با نگارش تکمله‌ای در شرح و بیان احوال حضرت رسول (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) تـکـمـیـل نموده و نام آن را تکملة زبدة البیان گذاشته است و احوال ائمه معصومین را نیز بدان افزوده است.
[۴] الحلو، عامر، معجم الدراسات القرآنیة عند الشیعة الامامیة، ص۱۱۴.
[۵] الحلو، عامر، معجم الدراسات القرآنیة عند الشیعة الامامیة، ص۱۷۳.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، الذریعة الی تصانیف الشیعه، ج۱، ص۴۸.    
۲. آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، الذریعة الی تصانیف الشیعه، ج۱۲، ص۲۱.    
۳. آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، طبقات اعلام الشیعه، الروضة النضرة فی علماء الماءة الحادیة عشرة، ج۵، ص۵۲۷.    
۴. الحلو، عامر، معجم الدراسات القرآنیة عند الشیعة الامامیة، ص۱۱۴.
۵. الحلو، عامر، معجم الدراسات القرآنیة عند الشیعة الامامیة، ص۱۷۳.


منبع

[ویرایش]
سایت اندیشه قم، برگرفته از مقاله «تفاسیر قرن یازدهم»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۵/۵/۲۶.    جعبه ابزار