زبدة التواریخ (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افزبدة التواریخ ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

زبدة التواریخ (حافظ ابرو)، از مهم‌ترین وقایع نگاری نیمه نخست سده نهم قمری
زبدة التواریخ (صدرالدین حسینی)‌، از منابع مهم تاریخ آل سلجوق
زبدة التواریخ (مستوفی‌)، نوشته محمدمحسن بن محمدکریم متعلق به قرن ۱۲ ق، تاریخی عمومی از آدم تا عصر مؤلف


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار