زخرف (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افزخرف ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد:

سوره زخرف، چهل و سومین سوره قرآن کریم و از سوره‌های مکی
زخرف (فقه)، به معنای زینت و دارای کاربرد فقهی


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار