زرعة بن شریک تمیمی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افزرعة بن شریک تمیمی از یاران عمر بن سعد و از حاضرین در کربلا بود.


حضور در کربلا

[ویرایش]

به نقل برخی از منابع در آخرین لحظات عمر شریف اباعبدالله الحسین (علیه‌السّلام)، زرعة بن شریک تمیمی‌ ضربتی بر دست چپ امام (علیه‌السّلام) و ضربه‌ای دیگر بر شانه ایشان فرود آورد. در بعضی از منابع آمده امام (علیه‌السّلام) نیز ضربه‌ای بر شانه او وارد آورد.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. دینوری، ابوحنیفه احمد بن داوود، الاخبار الطوال، تحقیق عبدالمنعم عامر مراجعه جمال الدین شیال، ص۲۵۸، قم، منشورات رضی، ۱۳۶۸ش.    
۲. بلاذری، احمد بن یحیی، انساب الاشراف، تحقیق محمد باقر محمودی، ج۳، ص۲۰۳، بیروت، دارالتعارف، چاپ اول، ۱۹۷۷.    
۳. طبری، محمد بن جریر، تاریخ الامم و الملوک (تاریخ الطبری)، تحقیق محمد ابوالفضل ابراهیم، ج۴، ص۳۴۶، بیروت، دارالتراث، چاپ دوم، ۱۹۶۷.    
۴. کوفی، ابن‌ اعثم، الفتوح، تحقیق علی شیری، ج۵، ص۱۱۸، بیروت، دارالاضواء، چاپ اول، ۱۹۹۱    
۵. شیخ مفید، محمد بن نعمان، الارشاد، ج۲، ص۱۱۲، قم، کنگره شیخ مفید، ۱۴۱۳.    
۶. طبری، محمد بن جریر، تاریخ الامم و الملوک (تاریخ الطبری)، تحقیق محمد ابوالفضل ابراهیم، ج۴، ص۳۴۶، بیروت، دارالتراث، چاپ دوم، ۱۹۶۷.    
۷. شیخ مفید، محمد بن نعمان، الارشاد، ج۲، ص۱۱۲، قم، کنگره شیخ مفید، ۱۴۱۳.    
۸. ابن ‌اثیر، علی بن ابی الکرم، الکامل فی التاریخ، ج۴، ص۷۸، بیروت، دارصادر-داربیروت، ۱۹۶۵.    
۹. ابن جوزی، عبدالرحمن بن علی، المنتظم فی تاریخ الامم و الملوک، تحقیق محمد عبدالقادر عطا و مصطفی عبدالقادر عطا، ج۵، ص۳۴۱، بیروت، دارالکتب العلمیه، چاپ اول، ۱۹۹۲.    
۱۰. سید بن طاوس، الملهوف علی قتلی الطفوف، ص۱۷۵، تهران، جهان، ۱۳۴۸ش.    


منبع

[ویرایش]
سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «قاتلان امام حسین (علیه‌السّلام)»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۵/۳/۱۶.    


جعبه ابزار