زرعه (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افزرعه ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

زرعة بن ابان، زرعة بن ابان بن دارم از سپاهیان عمر بن سعد در واقعه کربلا
زرعة بن شریک تمیمی، از یاران عمر بن سعد و از حاضرین در کربلا


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار