زشتی زنا (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افدر آیات قرآن، زنا عملی زشت و ناشایست معرفی شده است.


انحراف در ارضای غریزه

[ویرایش]

زنا، عملى زشت و راهى ناشايست در ارضاى غریزه:
«وَ لا تَقْرَبُوا الزِّنى‌ إِنَّهُ كانَ فاحِشَةً وَ ساءَ سَبِيلًا؛و نزديك زنا نشويد، كه كار بسيار زشت، و راه بدى است!»

مورد نفرت الهی

[ویرایش]

زنا، انحرافى ناپسند و زشت و مورد نفرت خداوند:
«وَ لا تَقْرَبُوا الزِّنى‌ إِنَّهُ كانَ فاحِشَةً وَ ساءَ سَبِيلًا كُلُّ ذلِكَ كانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهاً؛و نزديك زنا نشويد، كه كار بسيار زشت، و راه بدى است! همه اينها گناهش نزد پروردگار تو ناپسند است.»

عناوین مرتبط

[ویرایش]

زنا در عصر مریم (قرآن) و زنا در عصر یوسف (قرآن).

پانویس

[ویرایش]
 
۱. اسراء/سوره۱۷، آیه۳۲.    
۲. اسراء/سوره۱۷، آیه۳۲.    
۳. اسراء/سوره۱۷، آیه۳۸.    


منبع

[ویرایش]
مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۱۵، ص۴۰۵، برگرفته از مقاله «زشتی زنا».    


رده‌های این صفحه : زنا | موضوعات قرآنی
جعبه ابزار