زمان وجوب

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افزمان وجوب به معنی زمان فعلیت یافتن حکم وجوب در حق مکلف است.


تعریف زمان وجوب

[ویرایش]

زمان وجوب، مقابل زمان واجب بوده و عبارت است از زمانی که حکم وجوب در حق مکلف به فعلیت رسیده و تنجز می‌یابد؛ برای مثال، زمان وجوب نماز صبح از اول اذان صبح تا طلوع آفتاب است؛ یعنی در این زمان، تکلیف وجوبی بر مکلف فعلیت پیدا می‌کند و او مسئول انجام آن می‌گردد.

تقدم زمان وجوب بر واجب

[ویرایش]

اصل در تکلیف وجوبی آن است که زمان وجوب و واجب باهم مطابق گردند و از هم جدا نباشند؛ برای نمونه، در مثال بالا زمان وجوب و واجب با یک‌دیگر تطابق دارند. از طرفی، این که زمان وجوب، به طور کامل، جدای از زمان واجب باشد نیز محال است؛ اما در این که امکان دارد شروع زمان وجوب بر زمان واجب مقدم باشد، هر چند که در استمرار با یک‌دیگر تلاقی نمایند، بحث و اختلاف وجود دارد؛ مرحوم " صاحب فصول " معتقد است که در واجب معلق، زمان وجوب بر زمان واجب مقدم است و از این راه مشکل مقدمات مفوته را حل کرده است.
[۳] محمدی، علی، شرح اصول فقه، ج ۲، ص ۱۷۹.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج ۱، ص ۲۶۰-۲۶۱.    
۲. ل صدر، محمد باقر، دروس فی علم الاصول، ج ۱، ص ۳۲۹.    
۳. محمدی، علی، شرح اصول فقه، ج ۲، ص ۱۷۹.
۴. صدر، محمدباقر، دروس فی علم الاصول، ج ۲، ص ۲۳۳.    
۵. صدر، محمدباقر، دروس فی علم الاصول، ج ۲، ص ۲۳۷-۲۳۸.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ‌نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ص ۴۸۳، برگرفته از مقاله «زمان وجوب».    


رده‌های این صفحه : اصول فقه | اقسام واجب
جعبه ابزار