زمینه‌های استعاذه به خدا (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افتوجه به چیزهایی برای انسان زمینه ساز پناه بردن و استعاذه به خدا می‌باشد، که در این مقاله به چند نمونه آن اشاره می‌شود.


تقوا

[ویرایش]

تقوا، زمینه تذکر و استعاذه انسان به خدا است:
واما ینزغنک من الشیطـن نزغ فاستعذ بالله انه سمیع علیم ان الذین اتقوا اذا مسهم طـئف من الشیطـن تذکروا فاذا هم مبصرون.

توجه به علم خدا

[ویرایش]

توجه به علم گسترده خدا، عامل پناه بردن به او در برابر وسوسه‌های شیطان می‌باشد:
واما ینزغنک من الشیطـن نزغ فاستعذ بالله انه سمیع علیم. .
.. فاستعذ بالله انه هو السمیع البصیر. غافر : ۵۶)
... فاستعذ بالله انه هو السمیع العلیم.

توجه به احسان خدا

[ویرایش]

توجه به احسان خداوند، زمینه ساز پناه بردن به او از گناه و لغزش است:
ورودته التی هو فی بیتها عن نفسه وغلقت الابوب وقالت هیت لک قال معاذ الله انه ربی احسن مثوای...(برداشت، بر پایه این احتمال است که مرجع ضمیر در «انه ربی» خدا باشد.)

توکل به خدا

[ویرایش]

همچنین توجه به تسلط نداشتن شیطان بر مؤمنان متوکل، زمینه استعاذه به خدا در انسان‌ها است:
فاذا قرات القرءان فاستعذ بالله من الشیطـن الرجیمانه لیس له سلطـن علی الذین ءامنوا وعلی ربهم یتوکلون.

سختی

[ویرایش]

سختی‌ها و تنگناهای روحی و اجتماعی، مایه علم و یقین به پناهگاه بودن خدا و پناه بردن به او می‌باشد:
وعلی الثلـثة الذین خلفوا حتی اذا ضاقت علیهم الارض بما رحبت وضاقت علیهم انفسهم وظنوا ان لا ملجا من الله الا الیه ثم تاب علیهم لیتوبوا...

پانویس

[ویرایش]
 
۱. اعراف/سوره۷، آیه۲۰۰.    
۲. اعراف/سوره۷، آیه۲۰۱.    
۳. اعراف/سوره۷، آیه۲۰۰.    
۴. فصلت/سوره۴۱، آیه۳۶.    
۵. یوسف/سوره۱۲، آیه۲۳.    
۶. نحل/سوره۱۶، آیه۹۸.    
۷. نحل/سوره۱۶، آیه۹۹.    
۸. توبه/سوره۹، آیه۱۱۸.    


منبع

[ویرایش]

مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۳، ص۱۴۵-۱۴۶، برگرفته از مقاله «زمینه‌های استعاذه به خدا».    


رده‌های این صفحه : استعاذه | موضوعات قرآنی
جعبه ابزار