زمینه استثمار (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افبرخی از صفات و روحیات، عواملی هستند که زمینه ساز استثمارگری و بهره کشی می‌باشند.


دنیاطلبی

[ویرایش]

از دیدگاه قرآن دنیاطلبی ، یکی از مهمترین عوامل استثمارگری می‌باشد:
«... ولاتکرهوا فتیـتکم علی البغاء ان اردن تحصنا لتبتغوا عرض الحیوة الدنیا...» «... و کنیزان خود را در صورتی که تمایل به پاکدامنی دارند برای اینکه متاع زندگی دنیا را بجویید به زنا وادار مکنید...».

فساد

[ویرایش]

«ان فرعون علا فی الارض وجعل اهلها شیعا یستضعف طـائفة منهم یذبح ابناءهم ویستحی نساءهم انه کان من المفسدین» « فرعون در سرزمین (مصر) سر برافراشت و مردم آن را طبقه طبقه ساخت طبقه‌ای از آنان را زبون می‌داشت پسرانشان را سر می‌برید و زنانشان را (برای بهره کشی) زنده بر جای می‌گذاشت که وی از فسادکاران بود».

کفر

[ویرایش]

کفر و حق ناپذیری، زمینه استثمارگری است:
«فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا ابناء الذین ءامنوا معه واستحیوا نساءهم وما کید الکـفرین الا فی ضلـل» «پس وقتی حقیقت را از جانب ما برای آنان آورد گفتند پسران کسانی را که با او ایمان آورده‌اند بکشید و زنانشان را زنده بگذارید و (لی) نیرنگ کافران جز در گمراهی نیست».

عناوین مرتبط

[ویرایش]

استثمار (قرآن)استثمار برده (قرآن)استثمار بنی اسرائیل (قرآن)استثمار در جاهلیت (قرآن)استثمار در عصر جاهلیت (قرآن)استثمار زناناستثمار زنان (قرآن)استثمارگران (قرآن)منشأ استثمارعدم مشروعیت استثمارنجات از استثمار (قرآن)

پانویس

[ویرایش]
 
۱. نور/سوره۲۴، آیه۳۳.    
۲. قصص/سوره۲۸، آیه۴.    
۳. غافر/سوره۴۰، آیه۲۵.    


منبع

[ویرایش]

مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۳، ص۱۱۰، برگرفته از مقاله «زمینه استثمار».    


رده‌های این صفحه : استثمار | موضوعات قرآنی
جعبه ابزار