زمین (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاز موضوعات و عناوینی که در آیات قرآن مطرح شده، زمین است.


معنای زمین

[ویرایش]

زمين، جِرم و جسمى است در مقابل آسمان، كه ما در آن منزل داريم و از آن نشو و نما مى‌كنيم.
[۲] لغت‌نامه، ج ۸، ص ۱۱۳۸۹، «زمين»

در اين‌ عنوان، مطلق زمين مورد نظر است و آیاتی معرفی می‌شوند که در آن‌ها از كلمه‌ «ارض» استفاده شده است.

عناوین مرتبط

[ویرایش]

آبادانی زمین (قرآن)، آب‌های زمین (قرآن)، آرامش در زمین (قرآن)، آسایش در زمین (قرآن)، آیات خدا در زمین (قرآن)، اجتماع در زمین (قرآن)، اجل زمین (قرآن)، احیای زمین (قرآن)، اخبار زمین (قرآن)، استعداد زمین (قرآن)، استفاده از زمین (قرآن)، استقرار در زمین (قرآن)، استقرار زمین (قرآن)، استکبار در زمین (قرآن)، اسرار زمین (قرآن)، اطاعت زمین (قرآن)، الهام به زمین (قرآن)، انسان در زمین (قرآن)، انشقاق زمین (قرآن)، انقیاد زمین (قرآن)، انهدام زمین (قرآن)، برکت زمین (قرآن)، پژمردگی زمین (قرآن)، تاریخ زمین (قرآن)، تبدیل زمین (قرآن)، تحولات زمین (قرآن)، تدبیر زمین (قرآن)، تزیین زمین (قرآن)، تسبیح زمین (قرآن)، تسخیر زمین (قرآن)، تسطیح زمین (قرآن)، تشبیه به زمین (قرآن)، تشبیه زمین (قرآن)، تعدد زمین (قرآن)، تفکر در زمین (قرآن)، ثبات زمین (قرآن)، حدوث زمین (قرآن)، حرکت زمین (قرآن)، حفظ زمین (قرآن)، حکم زمین (قرآن)، حکومت در زمین (قرآن)، حیات زمین (قرآن)، خزاین زمین (قرآن)، خلافت در زمین (قرآن)، خلقت زمین (قرآن)، خوف زمین (قرآن)، دره‌های زمین (قرآن)، راه‌های زمین (قرآن)، رتق و فتق زمین (قرآن)، رویدادهای زمین (قرآن)، زلزله زمین (قرآن)، زمین از آیات خدا (قرآن)، زمین با برکت (قرآن)، زمین خشک (قرآن)، زمین در آستانه قیامت (قرآن)، زمین در قیامت (قرآن)، زمین و آسمان (قرآن)، زمین و امانت‌های خدا (قرآن)، زمین و امر الهی (قرآن)، زمین و تکلیف (قرآن)، زمین‌های هفتگانه (قرآن)، زندگی در زمین (قرآن)، زوال زمین (قرآن)، زیبایی زمین (قرآن)، ساختار زمین (قرآن)، سخن زمین (قرآن)، سرسبزی زمین (قرآن)، سقف زمین (قرآن)، سکونت در زمین (قرآن)، سوگند به زمین (قرآن)، سیاحت در زمین (قرآن)، سیر در زمین (قرآن)، شخم زمین (قرآن)، شعور زمین (قرآن)، شکافتن زمین (قرآن)، شیاطین در زمین (قرآن)، طبقات زمین (قرآن)، عذاب با زمین (قرآن)، عمر زمین (قرآن)، غیب زمین (قرآن)، فرجام زمین (قرآن)، فروپاشی زمین (قرآن)، فساد در زمین (قرآن)، فساد زمین (قرآن)، فواید زمین (قرآن)، کلیدهای زمین (قرآن)، کوه در زمین (قرآن)، گردش در زمین (قرآن)، گریه زمین (قرآن)، گسترش زمین (قرآن)، گواهی زمین (قرآن)، لشکریان زمین (قرآن)، مالکیت زمین (قرآن)، مرگ زمین (قرآن)، مصونیت زمین (قرآن)، مطالعه زمین (قرآن)، ملکوت زمین (قرآن)، موجودات زمین (قرآن)، نعمت زمین (قرآن)، نقش زمین (قرآن)، نقصان زمین (قرآن)، نور زمین (قرآن)، نهرهای زمین (قرآن)، وارث زمین (قرآن)، وحی به زمین (قرآن)، وراثت زمین (قرآن)، وسعت زمین (قرآن)، هبوط به زمین (قرآن).

پانویس

[ویرایش]
 
۱. راغب اصفهانی، حسین بن محمد، المفردات فی غریب القرآن، ص ۷۳، «ارض».    
۲. لغت‌نامه، ج ۸، ص ۱۱۳۸۹، «زمين»


منبع

[ویرایش]
مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۸، ص۴۲۸، برگرفته از مقاله «زمین».    


رده‌های این صفحه : زمین | موضوعات قرآنی
جعبه ابزار