زنبور

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افزنبور از اقسام حشرات می باشد.


زنبور

[ویرایش]

زنبور حشره‏اى معروف است.

کاربرد زنبور در فقه

[ویرایش]

از این عنوان به مناسبت در بابهاى طهارت، حج، تجارت، نکاح و اطعمه و اشربه سخن گفته‏اند.

احکام زنبور در فقه

[ویرایش]


← احکام زنبور در اطعمه و اشربه


زنبور از مسخ شدگان و خوردن آن به جهت خباثتش حرام است؛
[۲] مهذب الأحکام ج۲۳، ص۱۲۳.
لیکن چون خون جهنده ندارد، مردار آن پاک مى‏باشد.

← احکام زنبور در حج


محرم مى‏تواند زنبورى را که در صدد آزار او است بکشد. در غیر این صورت در جواز کشتن آن از روى عمد اختلاف است.آیا کشتن زنبور در حال احرام مطلقا؛ خواه به عمد یا اشتباه موجب ثبوت کفاره است یا ثبوت کفّاره اختصاص به صورت عمد دارد؟ اطلاق کلمات برخى قدما
[۸] جمل العلم و العمل ص۱۱۴.
و تصریح کلمات برخى دیگر،
[۱۰] إشارة السبق ص۱۲۹.
قول نخست است. برخى نیز قول دوم را اختیار کرده‏اند.
[۱۲] النهایة ص۲۲۳.

در مقدار کفاره آن نیز اختلاف است. اقوال مطرح در مسئله عبارتند از: صدقه دادن به چیزى؛صدقه دادن به یک خرما در کشتن یک زنبور و یک مُدّ طعام یا خرما در کشتن زنبورهاى بسیار؛یک کف خرما یا طعام؛یک کف طعام؛
[۱۹] النهایة ص۲۲۳.
یک خرما در قتل یک زنبور و یک مدّ از آن در قتل زنبورهاى بسیار؛یک کف طعام در کشتن یک زنبور و یک صاع در قتل چندین زنبور و یک گوسفند در صورت قتل زنبورهاى بسیار.

← احکام تجارت زنبور


خرید و فروش زنبور عسل در صورت مشاهده و امکان تحویل آن به خریدار- مثل آنکه در کندو باشد و امکان فرار نداشته باشد- جایز است؛لیکن جواز داد و ستد غیر زنبور عسل، از آن جهت که از مسوخ مى‏باشد، اختلافى است.

← نفقه زنبور


نفقه حیوانات، از جمله زنبور عسل بر صاحب آنها واجب است.برخى، گذاشتن مقدارى عسل در کندو براى تغذیه زنبورها را مستحب دانسته‏اند.
[۲۹] الأنوار اللوامع ج۱۱، ص۲۴۰.


← صید ملکه زنبور


صید ملکه زنبور عسلِ بدون مالک، صید همه زنبورهایى به شمار مى‏رود که تابع ملکه‏اند.
[۳۰] وسیلة النجاة ص۶۰۳.
[۳۱] مهذب الأحکام ج۲۳، ص۴۲.
[۳۲] کلمة التقوى ج۶ ص۳۰۲.پانویس

[ویرایش]
 
۱. جواهر الکلام ج۳۶، ص۳۱۹.    
۲. مهذب الأحکام ج۲۳، ص۱۲۳.
۳. المقنعة ص۷۲-۷۳.    
۴. شرائع الإسلام ج۱، ص۲۱۵.    
۵. مسالک الأفهام ج۲، ص۴۱۱-۴۱۲.    
۶. ریاض المسائل ج۷، ص۲۵۰-۲۵۱.    
۷. المقنعة ص۴۳۸.    
۸. جمل العلم و العمل ص۱۱۴.
۹. الکافی فی الفقه ص۲۰۶.    
۱۰. إشارة السبق ص۱۲۹.
۱۱. غنیة النزوع ص۱۶۳.    
۱۲. النهایة ص۲۲۳.
۱۳. المختصر النافع ص۱۰۱.    
۱۴. الجامع للشرائع ص۱۹۰.    
۱۵. المختصر النافع ص۱۰۱.    
۱۶. المقنعة ص۴۳۸.    
۱۷. فتاوی ابن الجنید ص۱۳۰.    
۱۸. کتاب السرائر ج۱، ص۵۵۸.    
۱۹. النهایة ص۲۲۳.
۲۰. المراسم العلویة ص۱۲۲.    
۲۱. الکافی فی الفقه ص۲۰۶.    
۲۲. تحریر الأحکام ج۲، ص۲۶۴.    
۲۳. جواهر الکلام ج۲۲، ص۳۷.    
۲۴. تحریر الوسیلة ج۱، ص۴۹۵.    
۲۵. مختلف الشیعة ج۵، ص۹-۱۰.    
۲۶. قواعد الأحکام ج۳، ص۱۱۸.    
۲۷. جواهر الکلام ج۳۱، ص۳۹۴.    
۲۸. الحدائق الناضرة ج۲۵، ص۱۴۳.    
۲۹. الأنوار اللوامع ج۱۱، ص۲۴۰.
۳۰. وسیلة النجاة ص۶۰۳.
۳۱. مهذب الأحکام ج۲۳، ص۴۲.
۳۲. کلمة التقوى ج۶ ص۳۰۲.


منبع

[ویرایش]
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۴، ص۳۰۱-۳۰۲.    
رده‌های این صفحه : حج | صید و ذباحه | فقه | محرمات احرام | معاملات
جعبه ابزار