زنوزی (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افزنوزی ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

ملاعلی مدرس زنوزی، حکیم الهی و فیلسوف مؤسس، علی بن عبدالله، معروف به «آقا علی حکیم»، از حکمای حوزه فلسفی تهران و مروّج فلسفه ملاصدرا
عبدالحسین‌خان فیلسوف‌الدوله زنوزی، فرزند مرحوم علامه نامی، میرزا محمد حسن زنوزی و یکی از اعیان پزشکان و اطبای نوآور آذری در عصر خویش


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار