زهیر اعرجی‌

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افزهیر اعرجی، امام جمعه پیشین شهر ایندیانای آمریکا است که مدرک دکتری در رشته پزشکی و جامعه شناسی خود را از دانشگاه‌های «ویلز» انگلستان و «ایندیانا» آمریکا دارد.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

وی تبعه آمریکا و عراقی‌تبار است و استاد دانشگاه‌های ایالات متحده از جمله پردو (uduruP) بوده است. تاکنون از وی بیست اثر عربی و انگلیسی به چاپ رسیده است، از جمله: جنبه‌های اجتماعی حج، نظریه‌های اجتماعی در قرآن، نظام خانواده و نقش آن در اسلام، عدالت اجتماعی در اسلام و آخرین آفرینش فرهنگی وی، دانشنامه عدالت اجتماعی است که توسط ع. امین، در مجله حوزه آبان ۷۷ معرفی شده است.
ایشان در یکی از گفتمان‌های خود با عنوان «رسالت جهانی حوزه علمیه قم» به توضیح وظایف جهان شمول روحانیون پرداخته است.
اطلاع بیشتری از ایشان در دست نیست.

دیگر آثار

[ویرایش]

۱. الصدیق الاکبر (الامام علی بن ابی طالب علیه‌السّلام)؛
۲. الامام الحسین بن علی علیه‌السّلام، سیدالشهداء؛
۳. الامام علی بن الحسین علیه‌السّلام، السجاد؛
۴. الاخلاق العملیة عند الامام الرضا علیه‌السّلام ؛
۵. الرسالة العالمیة للحوزة العلمیة؛
۶. شرح کفایة الاصول، الجزء الاول؛
۷. الفقیه و الادارة الاجتماعیة؛
۸. مبانی النظریة الاجتماعیة فی الاسلام؛
۹. السلوک الجمعی فی فریضة الحج؛
۱۰. التقیة فی الفکر و الدین؛
۱۱. النظام التعلیمی فی الاسلام؛
۱۲. النظریة الاصولیة (الجزء الاول و الثانی)؛
۱۳. النظریة الاجتماعیة فی القرآن الکریم؛
۱۴. المختصر فی حیاة الامام محمد الباقر علیه‌السّلام ؛
۱۵. المختصر فی حیاة الامام جعفر الصادق علیه‌السّلام ؛
۱۶. المختصر فی حیاة الامام الحسین علیه‌السّلام ؛
۱۷. النظام الصحی و السیاسة الطبیة فی الاسلام؛
۱۸. الانحراف الاجتماعی و اسالیب العلاج فی الاسلام؛
۱۹. النظریة الفقهیة، الجزء الاول؛
۲۰. صلاة الجمعة و العیدین (تحقیق)؛
۲۱. النظام العائلی فی الاسلام؛
۲۲. وجیزة فی علم الرجال (تحقیق)؛
۲۳. العدالة الاجتماعیة فی الاسلام؛
۲۴. الانسان و الدین فی النظریة الاسلامیة؛
۲۵. شمس الاسلام تشرق من جدید؛
۲۶. فی قضایا التبلیغ و الاجتماع؛
۲۷. الرای العام الاسلامی و قوی التحریک؛
۲۸. الاخلاق القرآنیة، الجزء الاول و الثانی؛
۲۹. النظریة الحدیثیة؛
۳۰. النظریة التفسیریة؛
۳۱. النظریة الفقهیة، الجزء الثالث؛
۳۲. الابعاد الاجتماعیة لواقعة الطف؛
۳۳. حرمة ذبائح اهل الکتاب (تحقیق)؛
۳۴. النظریة الفقهیة، الجزء الثانی؛
۳۵. الاعلام الاسلامی؛
۳۶. الاسلام اسس و مفاهیم؛
۳۷. الحسین علیه‌السّلام قمة عقائدیة شامخة؛
۳۸. من یصنع التاریخ؟؛
۳۹. مهمة الانسان فی الحیاة؛
۴۰. المراة فی الاسلام؛
۴۱. النظام السیاسی و نظریة الدولة فی الاسلام؛
۴۲. النظریة الرجالیة؛
۴۳. الشخصیة الاسلامیة؛
۴۴. القواعد الاجتماعیة فی القرآن الکریم.

عناوین مرتبط

[ویرایش]

الرسالة العالمیة للحوزة العلمیة

منبع

[ویرایش]
نرم افزار دروس حوزوی، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی.


رده‌های این صفحه : تراجم | نویسندگان عرب
جعبه ابزار