زیاد بن خراش عجلی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افزیاد بن خراش عجلی، بر علیه معاویه شورید و در جنگ با زیاد بن ابیه در سال ۵۲ ق کشته شد.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

زیاد بنِ خراش عجلی، شورشی شجاعی از حروریه که همراه سیصد مرد جنگی علیه معاویه شورید. از این‌رو، زیاد بن ابیه سپاهی برای سرکوب وی فرستاد و در نتیجه، نبردهایی بین دو طرف درگرفت که منجر به قتل وی شد.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. زرکلی، خیرالدین، الاعلام، ج۳، ص۵۴.    
۲. ابن تغری بردی، یوسف، النجوم الزاهره فی ملوک مصر و القاهره، ج۱، ص۱۴۳.    
۳. ابن اثیر، علی بن محمد، الکامل، ج۳، ص۸۵.    


منبع

[ویرایش]

عبدالسلام ترمانینی، رویدادهای تاریخ اسلام، ترجمه پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ج۱، ص۱۹۱.

جعبه ابزار