زین‌الدین علی عاملی (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افزین‌الدین علی عاملی ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

زین‌الدین ابومحمد علی بن محمد عاملی بیاضی، مشهور به «بیاضی» و «صاحب الصراط المستقیم» یکی از متفکران قرن نهم هجری قمری
زین‌الدین علی بن احمد کرکی عاملی، مشهور به علی بن هلال کرکی، از عالمان فرزانه و سترگ عصر صفوی
زین‌الدین علی بن سلیمان بحرانی، بَحرانی، علی بن سلیمان بن حسن، ملقّب به زین الدین، محدّث و فقیه شیعیِ قرن یازدهم


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار