سار

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افسار (زرزور) که از پرندگان می باشد به مناسبت حلال گوشت بودن در فقه کاربرد دارد.
عنوان یاد شده به مناسبت در باب اطعمه و اشربه آمده است.


معنای سار

[ویرایش]

سار پرنده‏اى کوچک و کمى بزرگ‏تر از گنجشک است که دارای رنگ سیاه و نوک دراز می باشد.

← حکم فقهی سار


سار از انواع گنجشک و از حلال گوشتان و خوردن گوشت آن حلال است.
[۱] توضیح المسائل مراجع ج۲، ص۵۹۴، م۲۶۲۴.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. توضیح المسائل مراجع ج۲، ص۵۹۴، م۲۶۲۴.


منبع

[ویرایش]
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۴، ص۳۴۸.    


رده‌های این صفحه : اطعمه و اشربه | پرندگان | فقه
جعبه ابزار