ساره بنت عبدالله آل‌قدامه

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افساره دختر عبدالله بن احمد بن محمد بن قدامه، از شخصیت‌های آلِ قُدامه، می‌باشد؛ این خاندان، خاندانی فلسطینیُ الاصل و حنبلی مذهب که فقیهان، مُسندان، حافظان و قاضیان بسیاری از آن برخاستند و فعالیت علمی ــ دینی آنان در اندیشۀ اسلامی آن روزگار و گسترش مذهب حنبلی تأثیر بزرگی به جای نهاد.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

ساره دختر عبدالله بن احمد بن محمد بن قدامه.
وی از ابوطاهر سلفی روایت می‌کرد و ام احمد عایشه بنت عیسی از وی حدیث شنید. در حدود ۶۴۱ق/۱۲۴۳م زنده بود.
[۱] کحاله، عمر رضا، اعلام النساء، ج۲، ص۱۳۸، بیروت، ۱۹۸۴م.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. کحاله، عمر رضا، اعلام النساء، ج۲، ص۱۳۸، بیروت، ۱۹۸۴م.


منبع

[ویرایش]

دانشنامه بزرگ اسلامی، مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی، برگرفته از مقاله «آل قدامه»، شماره۴۴۸.    جعبه ابزار