ساره (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افساره ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

ساره همسر حضرت ابراهیم، حضرت ساره علیهاالسلام همسر حضرت ابراهیم علیه السلام و دختر هادان بن باخور
ساره بنت عبدالله آل‌قدامه، ساره دختر عبدالله بن احمد بن محمد بن قدامه، از شخصیت‌های آلِ قُدامه
ساره بنت عمر بن احمد آل‌قدامه، ساره دختر عمر بن احمد بن عمر، از شخصیت‌های آلِ قُدامه


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار