ساق پا (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افدر این مقاله مباحثی از قرآن کریم که درباره ساق پا می باشد، آورده شده است.


ساق پاى اسبان سليمان

[ویرایش]

بازگرداندن اسبها براى سلیمان (علیه‌السلام) و نوازش ساق پاهايشان:
ردّوها علىّ فطفق مسحا بالسّوق والأعناق. (آنها آن قدر جالب بودند كه گفت) بار ديگر آنها را بازگردانيد و دست به ساقها و گردنهاى آنها كشيد (و آنها را نوازش داد).

ساق پاى بلقيس‌

[ویرایش]

نمايان شدن دو ساق پاى بلقیس، هنگام عبور از آبگينه‌هاى آبنما:
قيل لها ادخلى الصّرح فلمّا رأته حسبته لجّة وكشفت عن ساقيها قال إنّه صرح مّمرّد مّن قوارير .... به او گفته شد داخل حياط قصر شو، اما هنگامى كه نظر به آن افكند پنداشت نهر آبى است و ساق پاهاى خود را برهنه كرد (تا از آب بگذرد اما سليمان) گفت (اين آب نيست) بلكه قصرى است از بلور صاف، (ملكه سبا) گفت پروردگارا! من به خود ستم كردم، و با سليمان براى خداوندى كه پروردگار عالميان است اسلام آوردم.

ساق پاى محتضر

[ویرایش]

پيچيده شدن و چسبيدن ساق پاهاى محتضر به يكديگر:
كلّا إذا بلغت التّراقى‌• إلى‌ ربّك يومذ المساق‌• والتفّت السّاق بالسّاق‌. چنين نيست، او هرگز ايمان نمى‌آورد تا جان به گلوگاهش رسد...و ساق پاها (از شدت جان دادن) به هم مى‌پيچيد. (آرى) در آن روز مسير همه به سوى (دادگاه) پروردگارت خواهد بود.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. ص/سوره۳۸، آیه۳۳.    
۲. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج۱۹، ص۲۷۰.    
۳. نمل/سوره۲۷، آیه۴۴.    
۴. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج۱۵، ص۴۷۸.    
۵. قیامت/سوره۷۵، آیه۲۶.    
۶. قیامت/سوره۷۵، آیه۲۹.    
۷. قیامت/سوره۷۵، آیه۳۰.    
۸. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج۲۵، ص۳۰۷.    


منبع

[ویرایش]

مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۷، ص۵۶، برگرفته از مقاله «ساق پا».    


رده‌های این صفحه : پا | موضوعات قرآنی
جعبه ابزار