سالم بن ابی حفصة عجلی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افسالم بن ابی حفصة العجلی (م ۳۷۰ هـ)، مولی بنی عجل، کوفیّ یکنّی اباالحسین و ابایونس، اسم ابی حفصة زیاد، از راویان ضعیف شیعه است که مورد تکذیب، و تکفیر و لعنت امام صادق نیز قرار گرفته.


جایگاه رجالی

[ویرایش]

مورد تکذیب و تکفیر و لعنت امام صادق (علیه‌السّلام) قرار گرفته است.
[۱] مامقانی، عبدالله، تلخیص مقباس الهدایة، ص ۲۶۸.
غالی، ضعیف و کذّاب است و به امام باقر (علیه‌السّلام) دروغ می‌بست.
[۲] تبریزی، علی، بهجة الآمال، ج ۴، ص ۳۰۴.


دیدگاه رجالیون

[ویرایش]

صاحب الوجیزة او را ضعیف دانسته است؛
[۳] تبریزی، علی، بهجة الآمال، ج ۴، ص ۳۰۴.
و علامه مامقانی (رحمة‌الله‌علیه) نیز او را جزو متّهمان به کذب قرار داده است.
[۴] مامقانی، عبدالله، تلخیص مقباس الهدایة، ص ۲۶۸.
صاحب بهجة الآمال نقل کرده که مورد تکذیب و تکفیر و لعنت امام صادق (علیه‌السّلام) واقع شده؛ چراکه به امام باقر (علیه‌السّلام) دروغ بسته است.
[۵] تبریزی، علی، بهجة الآمال، ج ۴، ص ۳۰۴.
برخی او را شیعه‌ای غلوکننده دانسته‌اند،
[۶] تبریزی، علی، بهجة الآمال، ج ۴، ص ۳۰۴.
ولی این مطلب با روایاتی که در مورد عقاید او نقل شده، سازش ندارد.
[۷] تبریزی، علی، بهجة الآمال ج ۴، ص ۳۰۶- ۳۰۷.


تالیفات

[ویرایش]

دو کتاب داشته است که نجاشی از آنها خبر می‌دهد ولی نام آنها را نمی‌گوید.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. مامقانی، عبدالله، تلخیص مقباس الهدایة، ص ۲۶۸.
۲. تبریزی، علی، بهجة الآمال، ج ۴، ص ۳۰۴.
۳. تبریزی، علی، بهجة الآمال، ج ۴، ص ۳۰۴.
۴. مامقانی، عبدالله، تلخیص مقباس الهدایة، ص ۲۶۸.
۵. تبریزی، علی، بهجة الآمال، ج ۴، ص ۳۰۴.
۶. تبریزی، علی، بهجة الآمال، ج ۴، ص ۳۰۴.
۷. تبریزی، علی، بهجة الآمال ج ۴، ص ۳۰۶- ۳۰۷.
۸. نجاشی، احمد بن عباس، رجال النجاشی، ص ۱۸۸.    


منبع

[ویرایش]

سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «دروغ پردازان در حوزه حدیث شیعه»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۶/۱/۱۷.    جعبه ابزار