سالم فی ما یرویه

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افسالم فی ما یروِیه، از اصطلاحات بکار رفته در علم حدیث بوده و از الفاظ مدح راوی می‌باشد.


توضیح اصطلاح

[ویرایش]

یکی از الفاظ مدح اصطلاح "سالم فی ما یرویه" است یعنی، احادیث راوی موصوف به آن سالم و بی نقص است.
اسماعیل بن شعیب با این لفظ وصف شده است.
[۱] اصول الحدیث، ص۱۱۶.
[۲] طوسی، محمد بن حسن، الفهرست، ص۴۷.
[۳] سماء المقال فی علم الرجال، ج۲، ص۲۴۲.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. اصول الحدیث، ص۱۱۶.
۲. طوسی، محمد بن حسن، الفهرست، ص۴۷.
۳. سماء المقال فی علم الرجال، ج۲، ص۲۴۲.


منبع

[ویرایش]

پایگاه مدیریت اطلاعات علوم اسلامی، برگرفته از مقاله «سالم فی ما یروِیه»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۶/۹/۲۶.    


رده‌های این صفحه : اصطلاحات حدیثی
جعبه ابزار