سال اول بعثت

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افسال اول بعثت ، سال‌ نزول ۲۵ سوره قرآن است.


سوره های اول بعثت

[ویرایش]

در سال اول بعثت رسول خدا (ص) که «سَنَه افتتاحيه» نيز ناميده مى‌شود ۲۵ سوره نازل شد که عبارتند از: فاتحه؛ ناس؛ فلق؛ اخلاص؛ تبّت (مَسَد)؛ کافرون؛ کوثر؛ ماعون؛ قریش؛ فیل؛ هُمَزه؛ عصر؛ تکاثر؛ قارعه؛ عادیات؛ زلزال؛ عَلَق؛ تین؛ انشراح؛ ضحی؛ لیل؛ شمس؛ بلد؛ فجر؛ غاشیه.
سوره نصر را از زمره سوره‌هاى مزبور برشمرده‌اند؛ ولى سوره نصر مدنی است.
[۱] هاشم زاده هریسی، هاشم، ۱۳۱۷، شناخت سوره‌های قرآن، ص۷۵.
[۲] عمادزاده، حسین، ۱۲۸۶ - ۱۳۶۹، دائرة المعارف قرآن، ص۱۳۲.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. هاشم زاده هریسی، هاشم، ۱۳۱۷، شناخت سوره‌های قرآن، ص۷۵.
۲. عمادزاده، حسین، ۱۲۸۶ - ۱۳۶۹، دائرة المعارف قرآن، ص۱۳۲.


منبع

[ویرایش]

فرهنگ نامه علوم قرآن، برگرفته از مقاله «سال اول بعثت».    جعبه ابزار