سال دوم بعثت

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افسال دوم بعثت با سال‌ نزول سوره‌هاى اعلی، طارق، بروج، انشقاق، مطفّفین، انفطار، تکویر، عبس، نازعات، نبأ، مرسلات، دهر و قیامت است.


سنه استعلائیه

[ویرایش]

سوره‌هاى اعلي، طارق، بروج، انشقاق، مطففين، انفطار، تکوير، عبس، نازعات، نبأ، مرسلات، دهر و قيامت در سال دوم بعثت نازل شد. به مناسبت نزول سوره اعلى در سال دوم بعثت، اين سال را «سَنَه استعلائيه» ناميده‌اند.
[۱] هاشم زاده هریسی، هاشم، ۱۳۱۷، شناخت سوره‌های قرآن، ص۷۷.
[۲] عمادزاده، حسین، ۱۲۸۶ - ۱۳۶۹، دائرة المعارف قرآن، ص۱۳۲.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. هاشم زاده هریسی، هاشم، ۱۳۱۷، شناخت سوره‌های قرآن، ص۷۷.
۲. عمادزاده، حسین، ۱۲۸۶ - ۱۳۶۹، دائرة المعارف قرآن، ص۱۳۲.


منبع

[ویرایش]

فرهنگ نامه علوم قرآن، برگرفته از مقاله «سال دوم بعثت».    جعبه ابزار