سال 142 هجری قمری

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افدر سال صد و چهل و دو هجری قمری، رویدادها و وقایع نظامی مختلفی در جهان اسلام رخ داد، مانند انتصاب عباس بن محمد عباسی به عنوان امیر موصل، وقوع جنگ‌ بین سپاه خلیفه عباسی با رومیان و شورش در سرزمین‌های سند و طبرستان، درگذشت برخی از شخصیت‌های مشهور مانند ابن مقفّع و ... .


رویدادها

[ویرایش]

• نصب عمر بن حفص بن عثمان مهلّبی به حکومت سند.
• نصب عباس بن محمد (برادر منصور) به عنوان امیر موصل و نواحی مرزی و تعیین مالک بن هیثم برای جانشینی او.

وقایع نظامی

[ویرایش]

وقوع جنگ‌ بین سپاه خلیفه عباسی با رومیان و شورش در سرزمین‌های سند و طبرستان:
- منصور خلیفه عباسی، از سرگرم بودن امپراتور، کنستانتین به جنگ با بلغارها استفاده کرده و برادرش، عباس بن محمد را برای جنگ با روم روانه ساخت. او بر سمیساط و مرعش تسلط یافت و دژهایی در آنها برپا کرد.
- شورش عیینة بن موسی بن کعب در سند و اقدام عمر بن حفص برای سرکوبی آن.
- اسپهبد طبرستان معاهده صلح را نقض کرد و مسلمانان سرزمین خود را به قتل رساند. خلیفه، خازم بن خزیمه را به جنگ با او گسیل داشت که او را در قلعه‌اش محاصره کرد و با حیله‌ای به دژ یورش برد. در نتیجه اسپهبد طبرستان با زهر خودکشی کرد.

درگذشتگان

[ویرایش]
ابن مقفّع.
سلیمان بن علی عباسی.
صمیل بن حاتم.
عبدالجبار ازدی.
عیینة بن موسی تمیمی.

منبع

[ویرایش]

عبدالسلام ترمانینی، رویدادهای تاریخ اسلام، ترجمه پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ج۱، ص۳۵۶.

جعبه ابزار