سال 145 هجری قمری

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افدر سال صد و چهل و پنج هجری قمری، رویدادها و وقایع نظامی مختلفی در جهان اسلام رخ داد، مانند آغاز بنای شهر بغداد، وقوع شورش‌های علویان در عراق و لشکرکشی حمید بن قحطبه به سرزمین روم، درگذشت برخی از شخصیت‌های مشهور مانند محمّد نفس زکیّه و ... .


رویدادها

[ویرایش]

• آغاز بنای شهر بغداد.
• مبادله نامه‌های سیاسی، میان محمّد نفس زکیّه و منصور خلیفه عباسی. در این نامه‌ها هر یک از طرفین، حقانیّت خود را برای خلافت ابراز داشتند.
• برکناری رباح بن عثمان مرّی از حکومت مدینه و حکومت عبداللّه بن ربیعه حارثی بر شهر.
• حکومت جعفر بن منصور عباسی بر موصل.
محمّد بن عفان ازدی رهبری اباضیان عمان را به دست گرفت.

وقایع نظامی

[ویرایش]

وقوع شورش‌های علویان عراق و لشکرکشی حمید بن قحطبه به سرزمین روم:
- علویان در مدینه قیامی را به رهبری محمّد نفس زکیّه، پسر عبداللّه محض، که خلافت را به عنوان حق خود مطالبه می‌کرد آغاز کردند. منصور لشکری رابه فرماندهی پسر برادرش، عیسی بن موسی بن محمّد عباسی که در آن وقت، ولیعهدش بود برای سرکوبی این قیام گسیل داشت. او قیام علویان را سرکوب کرد و محمّد نفس زکیّه رابه قتل رساند.
- ابراهیم، برادر محمّد نفس زکیّه، پس از کشته شدن برادرش در مدینه، در بصره علم قیام را برافراشت. منصور، مجدداً عیسی بن موسی را مامور سرکوبی این قیام ساخت و او رهسپار بصره شد و منصور لشکری را از خراسان به فرماندهی خازم بن خزیمه به کمک او فرستاد. جنگ، بین طرفین در منطقه «باخمری» نزدیک کوفه درگرفت که ابراهیم کشته شد و قیام سرکوب گردید.
- لشکرکشی حمید بن قحطبه به سرزمین روم.

درگذشتگان

[ویرایش]
ابراهیم طالبی علوی.
ابن ابی‌کریمه.
حجاج بن ارطاة.
رؤبة بن عجاج.
عثمان زبیری.
محمّد نفس زکیّه.
•‌هارون بن سعد بجلی انصاری.
یونس کاتب.

منبع

[ویرایش]

عبدالسلام ترمانینی، رویدادهای تاریخ اسلام، ترجمه پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ج۱، ص۳۶۰.

جعبه ابزار