سال 147 هجری قمری

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افدر سال صد و چهل و هفت هجری قمری، رویدادها و وقایع نظامی مختلفی در جهان اسلام رخ داد، مانند انتخاب محمد بن منصور عباسی به ولایت‌عهدی، وقوع شورش‌های پراکنده در نواحی افریقا و منطقه خزر، درگذشت برخی از شخصیت‌های مشهور مانند عبداللّه بن علی عباسی و ... .


رویدادها

[ویرایش]

ابوجعفر منصور عباسی، پسر برادرش، عیسی بن موسی عباسی را از ولیعهدی خود برکنار کرد و خلافت بعد از خود را به پسرش، محمد واگذاشت و به او لقب مهدی داد و عیسی بن موسی را برای خلافت بعد از مهدی برگزید.

وقایع نظامی

[ویرایش]

وقوع شورش‌های پراکنده در نواحی افریقا و منطقه خزر:
- سپاه عباسی بر محمد بن اشعث، حاکم افریقا شوریدند. در پی این شورش، حکومت ابن اشعث دچار نابسامانی شد.
- خزرها سرزمین‌های اسلامی در ارمنستان را مورد تهاجم قرار داده و وارد تفلیس شدند، آنان مسلمانان رابه اسارت گرفتند؛ و نیروهای کمکی را که منصور به فرماندهی جبرئیل بن یحیی و حرب بن عبداللّه بلخی فرستاده بود، شکست دادند. خلیفه لشکر دیگری را به فرماندهی حمید بن قحطبة، حاکم الجزیره بدان جا گسیل داشت.

درگذشتگان

[ویرایش]

عبداللّه بن علی عباسی.
عوانة بن حکم.

منبع

[ویرایش]

عبدالسلام ترمانینی، رویدادهای تاریخ اسلام، ترجمه پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ج۱، ص۳۶۴.

جعبه ابزار