سال 148 هجری قمری

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افدر سال صد و چهل و هشت هجری قمری، رویدادها و وقایع نظامی مختلفی در جهان اسلام رخ داد، مانند شهادت امام جعفر صادق (علیه‌السّلام) و انتصاب خالد بن برمک بر موصل و طبرستان توسط منصور خلیفه عباسی، وقوع شورش‌های پراکنده در عراق، درگذشت برخی از شخصیت‌های مشهور دیگر مانند ابن ابی‌لیلی و ... .


رویدادها

[ویرایش]

• پس از شورش سربازان علیه محمّد بن اشعث، وی از منصور خواست تا او را از حکومت افریقا معاف بدارد. منصور پذیرفت و با بازگشت او به بغداد، اغلب بن سالم تمیمی به حکومت افریقا منصوب شد.
• نصب خالد بن برمک بر موصل و طبرستان که وی خالد بن عبداللّه قسری را به نیابت بر آن جا گمارد.
• پس از وفات ابن ابی‌لیلی قاضی کوفه، شریک بن عبداللّه نخعی به جای او منصوب شد.

وقایع نظامی

[ویرایش]

وقوع شورش‌های پراکنده در عراق:
- شورش حسان بن مجالد همدانی خارجی، در موصل.
- حمله دزدان دریایی به بصره.

درگذشتگان

[ویرایش]
امام جعفر صادق (علیه‌السّلام).
ابن ابی‌لیلی.
اعمش.
بشّار شعیری.

منبع

[ویرایش]

عبدالسلام ترمانینی، رویدادهای تاریخ اسلام، ترجمه پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ج۱، ص۳۶۴.

جعبه ابزار