سال 149 هجری قمری

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افدر سال صد و چهل و نه هجری قمری، رویدادها و وقایع نظامی مختلفی در جهان اسلام رخ داد، مانند پایان بنای شهر بغداد، وقوع جنگ‌ و شورش در سرزمین‌های روم و اندلس، درگذشت برخی از شخصیت‌های مشهور مانند ابن میّاده و ... .


رویدادها

[ویرایش]

• پایان بنای بغداد.
• برکناری عبدالصمد بن علی عباسی از مکه و طائف و نصب محمد بن ابراهیم امام.
• تولد‌ هارون الرشید و فضل بن یحیی برمکی و شیر دادن مادر فضل به آن دو.
• نصب معن بن زائده به حکومت سیستان.
قبیله زناته صفری، ابوقرة بن دوناس یفرنی را به رهبری خود انتخاب کردند. او تلمسان را پایتخت خود در مغرب میانه و طنجه را پایتخت خود در مغرب دور قرار داد.

وقایع نظامی

[ویرایش]

وقوع جنگ‌ و شورش در سرزمین‌های روم و اندلس:
- عباس بن محمد بن علی عباسی به سرزمین‌های روم شرقی یورش برد. در این نبرد، حسن بن قحطبه و محمد بن اشعث وی را همراهی می‌کردند. در یکی از این جنگ‌ها ابن اشعث کشته شد و قلعه کمخ، در یکی از همین نبردها به تصرف درآمد.
-بدر غلام آزاد شده عبدالرحمان الداخل (حاکم‌اندلس) به سرزمین فرنگ حمله برد و از آنها جزیه گرفت.
- سعید یحصبی یمانی معروف به «مطری» در ناحیه «لبله» سر به شورش برداشت. یمانیان گرد او جمع شدند و او اشبیلیه را به تصرف در آورد، امّا شورش وی توسط عبدالرحمان سرکوب و سعید کشته شد.
- عبدالرحمان الداخل، پس از شورش سعید یحصبی در اشبیلیه، ابوالصباح حیّ بن یحیی یحصبی را به جای سعید گمارد، ولی به خاطر سوء ظنی که به او پیدا کرد، وی را برکنار ساخت. سعید سر به شورش برداشت، ولی شورش او سرکوب شد و عبدالرحمان او را با نیرنگ نزد خود فرا خواند و سپس به قتل رساند.

درگذشتگان

[ویرایش]
ابن میّاده.
عیسی بن عمر ثقفی.
محمد بن اشعث خزاعی.
مسلم بن قتیبه.

منبع

[ویرایش]

عبدالسلام ترمانینی، رویدادهای تاریخ اسلام، ترجمه پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ج۱، ص۳۶۵.

جعبه ابزار