سال 154 هجری قمری

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افدر سال صد و پنجاه و چهار هجری قمری، رویدادها و وقایع نظامی مختلفی در جهان اسلام رخ داد، مانند کشته شدن ابوایوب موریانی و برادرانش توسط منصور عباسی، وقوع جنگ و شورش‌های پراکنده در سرزمین‌های روم و برخی مناطق افریقا، درگذشت برخی از شخصیت‌های مشهور مانند اشعب بن جبیر و ... .


رویدادها

[ویرایش]

یزید بن حاتم مهلّبی، بعد از کشته شدن پسر عمویش، عمر بن حفص، حاکم افریقا شد.
• به حکومت رسیدن عبدالملک بن ایوب در بصره به جای یزید بن منصور عباسی.
• نصب عمر بن علا در طبرستان (برای بار دوم).
• به حکومت رسیدن حسن بن قحطبه در ارمنستان (برای بار دوم).
• منصور، امر به کشتن وزیرش، ابوایوب موریانی و برادرانش کرد و پس از آن، ابوالفضل ربیع بن یونس را به وزارت برگزید.
• منصور به شام رفت و بیت‌المقدس را زیارت کرد.

وقایع نظامی

[ویرایش]

وقوع جنگ و شورش‌های پراکنده در سرزمین‌های روم و برخی مناطق افریقا:
- زفر بن عاصم هلالی به ناحیه شرقی سرزمین روم کشکرکشی نمود و جنگ‌های تابستانی او تا سرچشمه‌های فرات ادامه یافت.
- عمر بن حفص، حاکم افریقا پیشنهاد کمک پسر عمویش، یزید بن حاتم مهلّبی را برای شکستن محاصره شهر رد کرد. عمر پیش از رسیدن پسر عمویش از محاصره قیروان خارج شد. او با دلیری و شجاعت به جنگ ابوحاتم اباضی پرداخت، امّا در این جنگ کشته شد و قیروان بعد از کشته شدن عمر به دست خوارج اباضی افتاد.

درگذشتگان

[ویرایش]

ابوایوب موریانی.
ابوعمرو بن علاء.
اشعب بن جبیر.
عمر بن حفص مهلّبی.

منبع

[ویرایش]

عبدالسلام ترمانینی، رویدادهای تاریخ اسلام، ترجمه پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ج۱، ص۳۷۳.

جعبه ابزار