سال 155 هجری قمری

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افدر سال صد و پنجاه و پنج هجری قمری، رویدادها و وقایع نظامی مختلفی در جهان اسلام رخ داد، مانند کشیدن حصار پیرامون شهرهای بصره، کوفه و نیشابور، وقوع شورش‌های پراکنده در سرزمین‌های ارمنستان و برخی مناطق افریقا، درگذشت برخی از شخصیت‌های مشهور مانند ابوحاتم اباضی و ... .


رویدادها

[ویرایش]

منصور عباسی شهر «رافقه» را به شکل بغداد بنا کرد تا مقر لشکر خراسان باشد.
• کشیدن حصار پیرامون بصره، کوفه و نیشابور.
• نصب هیثم بن معاویه عتیقی به حکومت بصره و عمرو بن زهیر ضبیبه به حکومت کوفه.
• ولایت موسی بن کعب بن سفیان خثعمی بر موصل و ناحیه جزیره.
خوارج صفریه ساکن سجلماسه، رهبر خود، عیسی بن یزید صفری را از رهبری خلع کرده و ابوالقاسم سمعو بن واسول، از بنی مدرار را به جای وی به رهبری انتخاب کردند. بدین ترتیب دولت بنی مدرار در سجلماسه تاسیس شد.
• نصب موسی بن علی بن رباح لخمی به حکومت مصر پس از وفات کارگزار مصر، عبداللّه تجیبی.

وقایع نظامی

[ویرایش]

وقوع شورش‌های پراکنده در سرزمین‌های ارمنستان و برخی مناطق افریقا:
- یزید بن حاتم مهلّبی، حاکم افریقا در نبرد سهمگینی با خوارج اباضی روبرو شد و بر آنها پیروز گردید. در این نبرد رهبر خوارج اباضی کشته و قیروان باز پس گرفته شد. یزید بن حاتم در کوهستان‌ها به تعقیب خوارج پرداخت. گویند: تعداد جنگ‌های بین خوارج و لشکریان عباسی از آغاز نزاع عمر بن حفص با خوارج تا پایان کار خوارج و شکست فاحش آنها در برابر یزید بن حاتم به ۳۷۵ نبرد می‌رسد.
- پس از شورش ارامنه صناریه به رهبری پیشوایشان «موشیگ مامیکونیان» و «سمباط بن آشوط» و خودداری آنان از پرداخت مالیات، ابوجعفر منصور عباسی، لشکری شامل فرماندهانی بزرگ از جمله عامر بن اسماعیل حارثی، عیسی بن موسی، فضل بن دینار و مقاتل بن صالح را به یاری حسن بن قحطبه حاکم افریقا فرستاد، تا به جنگ با آنان بپردازند. در نزدیکی کوه آرارات جنگی میان دو طرف درگرفت که در تاریخ ارمنیان به نبرد «بگراوند» معروف است. در آن شورش، ارامنه سرکوب و «موشیگ مامیکونیان» به قتل رسید و لشکر عرب به شهر تفلیس وارد شد.

درگذشتگان

[ویرایش]
ابوحاتم اباضی.
حمّاد راویه.
عبداللّه تجیبی.

منبع

[ویرایش]

عبدالسلام ترمانینی، رویدادهای تاریخ اسلام، ترجمه پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ج۱، ص۳۷۴.

جعبه ابزار