سال 208 هجری قمری

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افدر سال دویست و هشت هجری قمری، رویدادها و وقایع نظامی مختلفی در جهان اسلام رخ داد، مانند ایجاد و تقویت بنیه علمی دارالحکمة بغداد با همکاری دانشمندان، وقوع جنگ و شورش‌های پراکنده در سرزمین‌های اندلس و روم، درگذشت برخی از شخصیت‌های مشهور مانند عبدالله بلنسی و ... .


رویدادها

[ویرایش]

• تقویت بنیه علمی دارالحکمة بغداد، با همکاری دانشمندان و مترجمان.
• درگذشت عبدالوهاب بن عبدالرحمان بن رستم، حاکم دولت رستمیان و جانشینی پسرش، ابوسعید میمون افلح، به جای او.
• درگذشت الیاس بن ابی‌القاسم سمعو بن واسول رهبر بنی‌مدرار و جانشینی پسرش، «مدرار المنتصر».

وقایع نظامی

[ویرایش]
وقوع جنگ و شورش‌های پراکنده در سرزمین‌های اندلس و روم:
- عبدالرحمان بن حکم، حاکم‌ اندلس، لشکری را به فرماندهی عبدالکریم بن عبدالواحد، برای جنگ با فرانک‌ها گسیل داشت. وی دژها را گشود و تعداد زیادی از اسیران مسلمان را آزاد ساخت و با غنایم و اسیران بازگشت.
- امپراتور روم شرقی، میخائیل دوم با همکاری بلغارها محاصره قسطنطنیه را که در سال ۸۲۱ م توسط توماس ایجاد شده بود، درهم شکست و توماس را دستگیر و به قتل رساند.

درگذشتگان

[ویرایش]

توماس صقلبی.
• عبدالله بلنسی.
عبدالوهاب بن رستم.
فضل بن ربیع.
قاسم بن رشید.
مسلم بن ولید.
نفیسة دختر حسن بن زید.
یسع مدراری.

منبع

[ویرایش]

عبدالسلام ترمانینی، رویدادهای تاریخ اسلام، ترجمه پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ج۱، ص۴۶۵.

جعبه ابزار