سال 21 هجری قمری

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افدر سال بیست و یکم هجری قمری، رویدادها و وقایع نظامی مختلفی در جهان اسلام رخ داد، مانند انتصاب عمروعاص به ولایت مصر توسط عمر بن خطاب، ادامه فتوحات اسلامی در سرزمین‌های مصر و ایران، درگذشت برخی از شخصیت‌های مشهور مانند ابی بن‌کعب، خالد بن ولید و ... .


رویدادها

[ویرایش]

عمر بن خطاب، عمروعاص را به ولایت مصر می‌گمارد.
• عمروعاص مسجد جامع عمرو را در فسطاط بنا می‌نهد.
• نصب نعمان بن مقرن به فرماندهی سپاه در عراق.
• نصب عثمان بن ابی‌العاص به ولایت بحرین پس از درگذشت علاء بن حضرمی.

وقایع نظامی

[ویرایش]

ادامه فتوحات اسلامی در مصر و ایران؛

← مصر


• ورود مسلمانان به اسکندریه در جهت اجرای معاهده بابلیون و خروج ارتش روم از آن‌جا.

← ایران


نبرد نهاوند: ایرانیان به فرماندهی فیروزان پسر هرمز در نهاوند تجمع کرده و در نبردی که نعمان بن مقرّن در آن کشته شد و پس از آن حذیفة بن یمان رهبری سپاه را به عهده گرفت، با سپاه اسلام درگیر شدند. این جنگ با پیروزی سپاه مسلمانان و شکست ایرانیان و فتح دژ نهاوند «فتح‌الفتوح» نامیده شد. در این نبرد، شخصیت‌های معروفی مانند: مغیرة بن شعبه، قعقاع بن عمرو، اشعث بن قیس سوید و معقل (برادران نعمان بن مقرّن)، عمرو بن معدیکرب، طلیحة بن خویلد، قیس بن مکشوح و ابوموسی اشعری شرکت داشتند.

درگذشتگان

[ویرایش]
اُبیّ بن‌ کعب.
خالد بن ولید.
طلیحة بن خویلد اسدی.
علاء بن حضرمی.
عمرو بن معدیکرب.
نعمان بن مقرن.

منبع

[ویرایش]

عبدالسلام ترمانینی، رویدادهای تاریخ اسلام، ترجمه پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ج۱، ص۱۴۱.

جعبه ابزار