سال 59 هجری قمری

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افدر سال پنجاه و نه هجری قمری، رویدادها و وقایع نظامی مختلفی در جهان اسلام رخ داد، مانند برکناری عبیدالله‌ بن‌ زیاد و گماردن نعمان بن بشیر بر کوفه، انعقاد قرارداد صلحِ سی ساله‌ای با روم از سوی معاویه و درگذشت برخی از شخصیت‌های مشهور مانند ابوهریره و ... .


رویدادها

[ویرایش]

• گماردن نعمان بن بشیر بر کوفه و برکناری عبیدالله‌ بن‌ زیاد از ولایت آن.
• بازگشت ناوگان عربی که در سال ۴۳ ق قسطنطنیه را محاصره کرده بود، پس از ناکامی در محاصره آن شهر.
• انعقاد قرارداد صلحِ سی ساله‌ای با روم از سوی معاویه.

وقایع نظامی

[ویرایش]

صفوان بن معطّل و عمیر بن حباب سلمی، بر دژ «کمخ» که از مرزهای «جزیره» واقع در ناحیه آذربایجان بود، چیره شد.
• شورش مرداس بن حُدَیر خارجی در اهواز و شکست سپاهی که عبیدالله بن زیاد، فرمانروای عراق، به جنگ او گسیل داشته بود.

درگذشتگان

[ویرایش]

ابومحذوره.
ابوهریره.
سعید بن عاص.
شیبة بن عثمان.
عبدالله بن عامر.

منبع

[ویرایش]

عبدالسلام ترمانینی، رویدادهای تاریخ اسلام، ترجمه پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ج۱، ص۲۰۲.

جعبه ابزار