سال 72 هجری قمری

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افدر سال هفتاد و دو هجری قمری، رویدادها و وقایع نظامی مختلفی در جهان اسلام رخ داد، مانند پایانِ کار ساختمان قبةالصخره و مسجدالاقصی، قیام خوارج در جنوب عراق و اهواز و نیز در بحرین و درگذشت برخی از شخصیت‌های مشهور دیگر مانند بیان تمیمی و ... .


رویدادها

[ویرایش]

• پایانِ کار ساختمان قبةالصخره و مسجدالاقصی.

وقایع نظامی

[ویرایش]

• قیام خوارج در جنوب عراق و اهواز و نیز در بحرین به فرماندهی ابوفدیک حروری‌ و شکست سپاه خالد بن عبدالله قسری که به سوی ایشان گسیل داشته بود.

درگذشتگان

[ویرایش]

بیان تمیمی.
طارق مکی.

منبع

[ویرایش]

عبدالسلام ترمانینی، رویدادهای تاریخ اسلام، ترجمه پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ج۱، ص۲۳۲.

جعبه ابزار