سال 80 هجری قمری

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افدر سال هشتاد هجری قمری، رویدادها و وقایع نظامی مختلفی در جهان اسلام رخ داد، مانند انتصاب محمد بن یوسف ثقفی، برادر حجاج بر یمن، شیوع بیماری طاعون در شهر بصره، وقوع سیل در مکه، کشمکش‌ها با اقوام سرزمین‌های فتح شده و درگذشت برخی از شخصیت‌های مشهور مانند ابوادریس خولانی و ... .


رویدادها

[ویرایش]

• گماشتن محمد بن یوسف ثقفی، برادر حجاج بر یمن.
• حجاج پس از مرگ عبیدالله بن ابی‌بکره ثقفی، حاکم سیستان، عبدالرحمان بن محمد بن اشعث‌ را به‌جای وی گمارد.
• بیماری طاعون، مردم شهر بصره را از پای درآورد.
• سیل‌های بنیان‌کن حاجیان و وسایل‌شان را از بین برد و باعث به زیر آب رفتن خانه‌های مکه شد.

وقایع نظامی

[ویرایش]

مهلب امیر خراسان، به مناطق ماوراءالنهر لشکر کشید و دو شهر «کش» و «نسف» (نخشب) را تسخیر کرد.
• کشمکش با ترک‌ها در سیستان: عبدالرحمان بن اشعث، فرماندهی سپاهی را برای جنگ با رتبیل پادشاه ترک در سیستان عهده‌دار شد و پس از چیرگی بر او قرارداد صلحی دوجانبه‌ای منعقد کرد و مالیاتی بر وی مقرر نمود.
• کشمکش با بربرها در افریقیه: خلیفه، عبدالملک بن مروان، سپاه عظیمی را در اختیار حسان بن نعمان برای جنگ با کاهنه قرار داد. وی نزدیک شهر «قابس» با او جنگید و پیروز شد «کاهنه» نیز به کوه‌های اوراس پناه برد.
• کشمکش با ارمنی‌ها در ارمنستان: ارامنه به تحریک رومی‌ها قراردادشان را با مسلمانان نقض کردند و به رهبری «سنباط» سر به شورش نهادند، اما محمد بن مروان، امیر ارمنستان، شورش آنها را فرو نشاند.

درگذشتگان

[ویرایش]
ابوادریس خولانی.
ابوصخر هذلی.
جنادة بن ابی‌امیّه.
حارث بن خالد مخزومی.
صلتان عبدی.
عبدالله بن جعفر.
لیلی اخیلیه.
معبد جهنی.
میسون بنت بحدل.

منبع

[ویرایش]

عبدالسلام ترمانینی، رویدادهای تاریخ اسلام، ترجمه پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ج۱، ص۲۴۴.

جعبه ابزار