سال 9 هجری قمری

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افدر سال نهم هجری که به عام الوفود مشهور است، رویدادها و وقایع نظامی مختلفی در جهان اسلام رخ داد، مانند ورود هیئت‌های نمایندگیِ قبایلِ عرب به مدینه، اسلام آوردن بزرگان یمن، سریّه خالد بن ولید، درگذشت برخی صحابه و چهره‌های تاثیرگذار در تاریخ اسلام و ... .


رویدادها

[ویرایش]

سال وفود (هیئت‌های نمایندگی)؛ در این سال هیئت‌های نمایندگیِ قبایلِ عرب به مدینه آمده و اسلام آوردند.
• اسلام آوردن عدّی بن حاتم، بزرگ بنی‌تمیم.
• مسلمان شدن کعب بن زهیر (صاحب قصیده برده) و لبید عامری.
• مسلمان شدن باذان پسر ساسان اصطخری کارگزار ایران در یمن که به همراه او دیگر ایرانیان (دورگه‌ها) اسلام آوردند.
• اسلام آوردن پادشاهان، شاهزادگان و بزرگان یمن.
پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله) باذان، پسر ساسان را بر ولایت یمن و نواحی اطراف آن می‌گمارد.
• نزول سوره برائت و فرصت چهارماهه به مشرکان عرب برای پذیرش اسلام یا تن دادن به جنگ.
• وجوب زکات بر اموال و تعیین کارگزارانی برای جمع‌آوری آن.
• سردار ایرانی «شهر براز» اردشیر (پادشاه) خردسال را به قتل رساند و خود به حکومت رسید. پس از این واقعه سپاه ایران سر به شورش برداشته «پوران دخت» دختر خسرو پرویز را به عنوان ملکه ایران برگزید.
• تعدادی از منافقانِ انصار، مسجدی ساختند که بعدها به «مسجد ضرار» معروف شد و پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله) دستور انهدام آن را داد.

وقایع نظامی

[ویرایش]

در این سال سریّه‌های مختلفی در نقاط مختلف به وقوع پیوست:
• رسیدن خبر به پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله) مبنی بر این که رومیان و عرب‌هایِ مسیحی شده در تبوک جمع شده‌اند. پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله) در شرایط دشواری، نیرویی تشکیل داد که «جیش العسرة» معروف گردید و به سوی تبوک رفت، اما با دشمن مواجه نشد. با مردم تبوک بر جزیه مصالحه کرد، سپس به سوی «ایلیا»، «جربا»، «اذرح» و «مقنا» رفت و با مردم این شهرها و روستاها نیز بر جزیه، مصالحه کرد.
سریّه خالد بن ولید به دومةالجندل؛ خالد بن ولید عازم جنگ با اُکَیدر، والیِ دومةالجندل شد و او را اسیر کرده، به مدینه برد، اما او اسلام آورد و پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله) او را به وطنش بازگرداند.
• حرکت سریّه علی بن ابی‌طالب به طیّ.

درگذشتگان

[ویرایش]
اردشیر بن شیرویه.
اکثم بن صیفی.
• ‌ام‌کلثوم بنت رسول‌الله.
شهربراز.
صعصعة بن ناجیه.
ضمام بن ثعلبه.
عبدالله بن سلول.
نجاشی.

منبع

[ویرایش]
عبدالسلام ترمانینی، رویدادهای تاریخ اسلام، ترجمه برخی پژوهشگران پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ج۱، ص۱۱۵.


جعبه ابزار