سبحانی (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افسبحانی ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

محمدحسین سبحانی خیابانی، پدر آیت‌الله‌العظمی جعفر سبحانی، یکی از عالمان و فقیهان تبریز
آیت‌الله‌العظمی جعفر سبحانی، از علما و مراجع تقلید معاصر شیعه


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار