سجستانی (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افسجستانی ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

ابوسلیمان محمد سجستانی، ابوسلیمان سجستانی، محمد بن طاهر بن بهرام سجستانی (سیستانی)، مشهور به منطقی، ‌اندیشمند، فیلسوف و عقایدنگار
ابن ابی داود سجستانی‌، ابن ابی داوود، ابو بکر عبدالله بن سلیمان ازدی سجستانی، قاری، فقیه و از حافظان بنام حدیث در قرن سوم هجری
ابوبکر محمد بن عزیر سجستانی، مفسر، ادیب و مؤلف در زمینۀ غریب القرآن
حریز بن عبدالله سجستانی، فقیه و محدّث امامی قرن دوم
سلیمان بن اشعث سجستانی، از فقهاء و محدثین اهل سنت در قرن سوم هجری قمری
سهل بن محمد سجستانی، ابوحاتم سهل بن محمد سجستانی، از بزرگان ادب و لغت قرن سوم قمری


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار