سدهی اصفهانی (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افسدهی اصفهانی ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

سیدمحمدابراهیم شفیعیان موسوی سدهی اصفهانی، از علمای معاصر و از مدرسین مدرسه شفیعیه اصفهان
محمدابراهیم بن محمداسماعیل سدهی اصفهانی، از شاعران و خطاطان اصفهان در قرن سیزده هجری
سیدمحمدباقر صدرالافاضل سدهی اصفهانی، عالم فاضل محقّق در شهر اصفهان
سیدمحمدباقر بن محمدعلی حسینی ابطحی سدهی اصفهانی، عالم فاضل و فقیه جامع قرن چهاردهم هجری در اصفهان
سیدمحمدباقر محزون سدهی اصفهانی، عالم فاضل و ادیب شاعر از دانشوران قرن چهاردهم هجری در اصفهان
سیدجعفر بن محمدحسین آیت میردامادی سدهی اصفهانی، عالم فاضل معاصر در اصفهان
محمدجعفر بن محمدحسین میردامادی سدهی اصفهانی، عالم فاضل، قرن سیزده و چهارده هجری در اصفهان
سیدجمال‌الدین بن جعفر صهری میردامادی سدهی اصفهانی، عالم فاضل و واعظ کامل در اصفهان
سیدحسن بن سیداسماعیل موسوی سدهی اصفهانی، عالم فاضل جلیل، از علمای معاصر در اصفهان
سیدابوالقاسم بن محمدعلی حسینی سدهی اصفهانی، برادر سیّدمحمّدباقر ابطحی و از علمای اصفهانی‌الاصل ساکن تهران
ابوالقاسم بن ملاّآقا ورنوسفادرانی سدهی اصفهانی، از نقّاشان اواخر دوره قاجاریّه
سیداحمد بن میرمحمدباقر ابطحی سدهی اصفهانی، از پزشکان معاصر اصفهان
سیدحسن بن علی امامی سدهی اصفهانی، عالم فاضل و ادیب کامل در اصفهان
سیدمحمدحسن بن سیدمحمدعلی موسوی سدهی اصفهانی، عالم فاضل و فقیه محقّق، از علمای اواخر دوره قاجاریه در اصفهان
محمدحسن میردامادی سدهی اصفهانی، عالم فاضل فقیه متّقی در اصفهان
سیدحسن مصطفوی سدهی اصفهانی، عالم فاضل، در اصفهان
سیداحمد بن سیدنصراللّه دیباجی سدهی اصفهانی، از فضلا و شهدای ترور اصفهان در اوائل انقلاب اسلامی
حسین بن نظرعلی سدهی امامی اصفهانی، شاعر ادیب معاصر در اصفهان
محمدحسین نجفی سدهی اصفهانی، عالم فاضل و فقیه کامل در اصفهان
حیدرعلی بن محمدحسین میردامادی سدهی اصفهانی، عالم فاضل فقیه کامل در اصفهان
سیداسماعیل بن سیدحسن موسوی سدهی اصفهانی، از علما و فضلای اصفهان و تعلیم یافته مکتب نجف
خلیل بن کریم ندیم بلدی سدهی اصفهانی، شاعر معاصر در اصفهان
محمداشرف بن حیدرعلی ورنوسفادرانی سدهی اصفهانی، از دانشمندان قرن دوازدهم هجری در اصفهان


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار