سدی صغیر (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افسدی صغیر ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

محمد بن مروان سدی صغیر، محمد بن مروان بن عبدالله بن اسماعیل نواده سدی کبیر (متوفای ۱۸۶) یکی از مفسران قرن دوم و صاحب تفسیر سدی صغیر
تفسیر سدی صغیر، تفسیر سدی صغیر اثـر محمد بن مروان بن عبدالله بن اسماعیل نواده سدی کبیر (متوفای ۱۸۶) یکی از مفسران قرن دوم


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار